Academia de Ştiinţe Juridice din România

Anunturi

Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă este noul preşedinte al Academiei de Științe Juridice din România

Convocator adunarea generală din 4 noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art.12 alin. (2) și (5) din Statutul AȘJR și ale art.18 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al AȘJR, se convoacă, în sesiune ordinară, Adunarea generală a AȘJR la data de 4 noiembrie 2022, orele 12, la sediul din București, B-dul Magheru nr.22, sect.1 et.1, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al AȘJR;
2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului de venituri și cheltuieli;
3. Dezbaterea și aprobarea proiectului de modificare și completare al Statutului AȘJR;
4. Dezbaterea și aprobarea proiectului de modificare și completare al Regulamentului de organizare și funcționare al AȘJR;
5. Dezbaterea și aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului de onoare al AȘJR;
6. Alegerea membrilor și a președintelui Consiliului de onoare al AȘJR;
7. Alegerea comisiei electorale;
8. Alegerea noului prezidiu al AȘJR:
a) Prezentarea proiectului/proiectelor de echipă;
b) Efectuarea procedurii de vot;
c) Anunțarea rezultatelor;
9. Diverse.

Prof. univ. dr. Ioan Chelaru

Președintele Academiei de Științe Juridice din România