Academia de Ştiinţe Juridice din România

Statutul Academiei de Științe
Juridice din România

(Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 octombrie 2015, modificat prin Hotărârea nr. 1 din 30 mai 2016 a Adunării generale a A.Ș.J.R, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 29 iunie 2016)