Academia de Ştiinţe Juridice din România

Regulamente

Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Academiei de Științe Juridice din România

Regulament privind acordarea premiilor
Academiei de Științe Juridice din România